Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Drukuj Udostępnij

Z okazji jubileuszu 70-lecia Instytutu Obróbki Plastycznej, w przededniu wejścia Instytutu do Sieci Badawczej Łukasiewicz, w dniach 26–27 marca 2019 r. w Centrum Eventowym BARCINEK k. Poznania odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady oraz zaproszeni goście.

W pierwszym dniu obrad, zakończonych uroczystą kolacją, dyrektor Instytutu dr inż. Stanisław Ziółkiewicz złożył sprawozdanie z wykonania planu za rok 2018 oraz zaprezentował osiągnięcia Instytutu w ostatnim okresie – latach 2014–2018.

Przewodniczący Rady dr hab. inż. Michał Libera przekazał na ręce dyrektora Instytutu list gratulacyjny z okazji jubileuszu, z wyrazami uznania i życzeniami dla wszystkich pracowników.

Program obrad w dniu 27 marca 2019 r. obejmował m.in.:

 • zaopiniowanie i podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Dyrektora Instytutu z wykonania planu za rok 2018
 • przedstawienie, zaopiniowanie i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności Instytutu Obróbki Plastycznej na rok 2019
 • przedstawienie sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2018 i informacji o realizacji planu finansowo-rzeczowego Instytutu w roku 2018 oraz przedstawienie opinii Komisji d/s ekonomiczno-administracyjnych w sprawie sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2018.
 • zaopiniowanie i podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2018
 • zaopiniowanie podziału zysku netto Instytutu za rok 2018 oraz podjęcie uchwał w sprawie propozycji podziału zysku netto i przeznaczenia dochodu Instytutu za rok 2018 na działalność statutową.
 • przedstawienie aktualnie realizowanych projektów badawczych i prac n-b przewidzianych do realizacji w roku 2020 oraz informacji o działalności wspomagającej badania
 • przyjęcie protokołu z działalności Rady Naukowej w 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie wykonania planu działalności Rady Naukowej w roku 2018
 • zaopiniowanie i podjęcie w sprawie prawozdania z działalności Instytutu w roku obrotowym 2018
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu
 • podjęcie uchwały w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie
 • wybory elektora Instytutu Obróbki Plastycznej do Rady Głównej Instytutów Badawczych.
 • przedstawienie wniosków Zespołu Rady Naukowej oceniającego dorobek naukowy i techniczny pracowników naukowych oraz dorobek badawczy i techniczny pracowników badawczo-technicznych Instytutu oraz wyników okresowej oceny dorobku pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w Instytucie.
 • rozpatrzenie 4 wniosków o zatrudnienie na stanowisko asystenta
 • przedstawienie sprawozdań Przewodniczących Komisji Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej z działalności w 2018 roku, w tym: Komisji ds. ekonomiczno-administracyjnych, Komisji ds. naukowo-wdrożeniowych oraz Zespołu oceniającego dorobek naukowy i techniczny pracowników naukowych oraz dorobek badawczy i techniczny pracowników badawczo-technicznych.
 • przedstawienie koniecznych zmian w Instytucie wynikających z ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz informacji o obowiązkach Instytutu i Rady Naukowej wynikających z w/w ustaw.

 

Pliki do pobrania
Drukuj Udostępnij