Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

SKŁAD RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU OBRÓBKI PLASTYCZNEJ KADENCJI 2017-2021

 • prof. dr hab. inż. Leopold BERKOWSKI – Instytut Obróbki Plastycznej
 • Arkadiusz BRUSKI – Albatros Aluminium Sp. z o.o.
 • dr inż. Dariusz GARBIEC – Instytut Obróbki Plastycznej
 • dr inż. Tomasz GĄDEK – Instytut Obróbki Plastycznej
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew GRONOSTAJSKI – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz HADASIK – Politechnika Śląska
 • dr inż. Agnieszka LAURENTOWSKA-TYCZKA – Instytut Obróbki Plastycznej
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata LEWANDOWSKA – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Michał LIBERA – Politechnika Poznańska
 • dr inż. Marcin LIJEWSKI – Instytut Obróbki Plastycznej
 • mgr inż. Jarosław LULKIEWICZ – Instytut Obróbki Plastycznej
 • dr hab. inż. Tadeusz TELEJKO, prof. nadzw. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Hanna WIŚNIEWSKA-WEINERT, prof. nadzw. INOP – Instytut Obróbki Plastycznej
 • mgr inż. Tomasz WIŚNIEWSKI – Instytut Obróbki Plastycznej
 • Krzysztof ZARĘBA – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

SKŁAD PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU OBRÓBKI PLASTYCZNEJ KADENCJI 2017–2021

 1. dr hab. inż. Michał LIBERA – Politechnika Poznańska
  Przewodniczący Rady
 2. prof. dr hab. inż. Zbigniew GRONOSTAJSKI – Politechnika Wrocławska
  Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. prof. dr hab. inż. Małgorzata LEWANDOWSKA – Politechnika Warszawska
  Zastępca Przewodniczącego Rady
 4. dr inż. Agnieszka LAURENTOWSKA-TYCZKA – Instytut Obróbki Plastycznej
  Sekretarz Rady
 5. prof. dr hab. inż. Leopold BERKOWSKI – Instytut Obróbki Plastycznej
  Członek Prezydium Rady

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Liczbę członków Rady Naukowej oraz jej strukturę określa Statut Instytutu. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności instytutu.

Do zadań Rady Naukowej należy m.in.:

 • uchwalanie statutu;
 • opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
 • opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
  zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 • opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
 • opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 • opiniowanie rocznego planu finansowego;
 • opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • opiniowanie podziału zysku instytutu;
 • opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 • opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych,
  wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 • opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.