Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Dostepna jest także Deklaracja Dostępności.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Obróbki Plastycznej z siedzibą w Poznaniu, 61-139 przy ul. Jana Pawła II 14.

2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pod adresem e-mail iod@inop.lukasiewicz.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązków pracodawcy względem przyszłych, obecnych i byłych pracowników na podstawie Kodeksu Pracy oraz zawartych umów z pracownikami.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być zgodnie z przepisami prawa Instytucje Publiczne jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym Podmiotom w celu wywiązania się z nakazanych prawem obowiązków oraz umów. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej na podstawie zezwolenia organu nadzorczego na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony nie dłużej jednak niż wymagają tego przepisy prawa dotyczącego danej kategorii dokumentów.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lub wymagane przepisami ustawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak wypełnienia wymogów ustawowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.