Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Skład Rady  Naukowej Instytutu Obróbki  Plastycznej kadencji 2017–2021

 • prof. dr hab. inż. Leopold Berkowski (Członek Prezydium Rady) – Instytut Obróbki Plastycznej
 • Arkadiusz Bruski – Albatros Aluminium Sp. z o.o.
 • dr inż. Dariusz Garbiec – Instytut Obróbki Plastycznej
 • dr inż. Tomasz Gądek – Instytut Obróbki Plastycznej
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski (Zastępca Przewodniczącego Rady) – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik – Politechnika Śląska
 • dr inż. Agnieszka Laurentowska-Tyczka (Sekretarz Rady) – Instytut Obróbki Plastycznej
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska (Zastępca Przewodniczącego Rady) – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Michał Libera (Przewodniczący Rady) – Politechnika Poznańska
 • dr inż. Marcin Lijewski– Instytut Obróbki Plastycznej
 • mgr inż. Jarosław Lulkiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Tomasz Wiśniewski– Instytut Obróbki Plastycznej
 • Krzysztof Zaręba – Ministerstwo Rozwoju

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Liczbę członków Rady Naukowej oraz jej strukturę określa Statut Instytutu. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności instytutu.

Do zadań Rady Naukowej należy m.in.:

 • uchwalanie statutu;
 • opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
 • opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
  zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 • opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
 • opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 • opiniowanie rocznego planu finansowego;
 • opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • opiniowanie podziału zysku instytutu;
 • opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 • opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych,
  wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 • opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.