Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Dostepna jest także Deklaracja Dostępności.

Drukuj Udostępnij

Obecnie w Łukasiewicz – INOP w ramach IV edycji konkursu w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat wdrożeniowy” mamy trzech doktorantów.

Mgr inż. Maria Wiśniewska z Zakładu Zaawansowanych Technologii Kształtowania, swoją rozprawę doktorską pisze na Politechnice Poznańskiej. Jej tematem jest: Opracowanie technologii wytwarzania metodą FAST/SPS kompozytów na bazie ceramiki ZrO2 przeznaczonych na osłony termiczne. Promotorem pracy jest dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP, a promotorem pomocniczym dr inż. Dariusz Garbiec z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Obróbki Plastycznej. Głównym celem pracy doktorskiej jest opracowanie nowej, innowacyjnej technologii wytwarzania materiałów kompozytowych na bazie ZrO2 do zastosowań na monolityczne osłony termiczne w kapsułach i statkach kosmicznych nowej generacji. Materiał ten będzie wytwarzany na drodze m.in. mechanicznej syntezy i spiekania techniką FAST/SPS. Celem dodatkowym pracy jest zaprojektowanie nowych narzędzi, które pozwolą na wykonanie demonstratorów osłon termicznych w technologii near-net-shape FAST/SPS z wykorzystaniem modelowania metodą elementów skończonych.

Mgr inż. Marcin Majewski z Zakładu Tłoczenia, przygotowuje doktorat wdrożeniowy na Politechnice Łódzkiej. Temat doktoratu to: Badania wyoblania osiowo niesymetrycznego. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Leszek Klimek z Politechniki Łódzkiej, a promotorem pomocniczym dr inż. Tomasz Gądek z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Obróbki Plastycznej. Celem badań w pracy doktorskiej jest opracowanie zbioru procedur, które pozwolą projektować i optymalizować proces produkcyjny wyrobów wyoblanych osiowo niesymetrycznych na wyoblarce MWS–200, zaprojektowanej i skonstruowanej w Zakładzie Tłoczenia, która została nagrodzona Złotym Laurem Innowacyjności w konkursie im. Stanisława Staszica w roku 2019. Wyoblanie wyrobów osiowo niesymetrycznych jest technologią innowacyjną i wymaga bardziej zaawansowanych metod projektowania technologii procesu niż konwencjonalne wyoblanie produktów osiowo symetrycznych. Opisanie procedur i wpływu wybranych parametrów technologicznych na przebieg procesu znacznie ułatwi i przyspieszy etap opracowania trajektorii i przyczyni się do szerszego stosowania komercyjnego. Skrócenie czasu projektowania przyczyni się korzystnie do zmniejszenia ceny wyrobu, co z kolei wpłynie pozytywnie na konkurencyjność danego rozwiązania oraz firmy na rynku.

Mgr inż. Rafał Rubach z Zakładu Zaawansowanych Technologii Kształtowania – jego doktorat wdrożeniowy powstaje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Temat doktoratu to: Opracowanie warunków spiekania metodą iskrowego spiekania plazmowego (SPS) proszków tytanu i węglika typu nc-MoxTi1-xC w celu otrzymania nanokompozytów charakteryzujących się wysoką odpornością na zużycie, kruche pękanie oraz korozję. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, a promotorem pomocniczym dr inż. Dariusz Garbiec z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Obróbki Plastycznej. Podstawowym celem pracy doktorskiej jest optymalizacja i dobór najkorzystniejszych parametrów konsolidacji proszków tytanu oraz nanokrystalicznych węglików typu nc-MoxTi1-xC metodą spark plasma sintering (SPS). Wytworzony zostanie nanokompozytowy materiał charakteryzujący się wysoką odpornością na zużycie, kruche pękanie oraz korozję w agresywnym środowisku charakteryzującym się niskim pH. Wyniki przeprowadzonych badań, pozwolą na dobór najkorzystniejszego udziału molibdenu w spiekanych materiałach, który spełnia kryterium maksymalnej wytrzymałości na pękanie przy odkształceniu, zachowując maksymalnie wysoką twardość. W pracy poddana zostanie szczegółowa analiza prowadząca do wyjaśnienia wpływu molibdenu na mikrostrukturę, morfologię, właściwości mechaniczne i tribokorozję wytworzonych kompozytów.

Serdecznie gratulujemy !

Drukuj Udostępnij