Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Dostepna jest także Deklaracja Dostępności.

Biblioteka Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Obróbki Plastycznej gromadzi i udostępnia własne oraz globalne zasoby informacji z zakresu pozahutniczej obróbki plastycznej metali, materiałoznawstwa, metaloznawstwa, eksploatacji urządzeń oraz zagadnień z kanonu nauk ścisłych i ogólnych.

Biblioteka posiada rejestry następujących zasobów:

 • ok. 6100 vol. zbiorów zwartych literatury polskiej i zagranicznej,
 • ok. 5600 vol. czasopism – 227 tytułów czasopism polskich i zagranicznych
 • ok. 9800 vol. Sprawozdań z prac Instytutu Obróbki Plastycznej – w zbiorach specjalnych

W Bibliotece pracownicy Instytutu i inni użytkownicy mają dostęp do elektronicznych zasobów w postaci danych bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych, w tym Bazy wiedzy I-Centrum. Baza wiedzy jest to własna baza pełnotekstowa, utworzona w ramach projektu I-Centrum – komputerowe centrum zarządzania procesami badawczymi w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu (od 2012 r.), zawierająca ok. 14 500 rekordów bibliotecznych.

Biblioteka Łukasiewicz – INOP posiada w swoich zasobach rejestr aktualnych Polskich Norm z zakresu działalności Instytutu. Rejestr obejmuje obecnie ok. 9800 norm z 78 grup katalogowych ICS.

Do najważniejszych grup należą:

 • 03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnianie jakości,
 • 03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności,
 • 13.110 Bezpieczeństwo maszyn, czy
 • 77.040.10 Badania mechaniczne metali,
 • 77.040.20 Badania nieniszczące metali.

Biblioteka posiada także zarchiwizowane Normy Branżowe. Rejestr Norm Branżowych obejmuje obecnie 3317 norm dotyczących w szczególności wyrobów hutniczych oraz maszyn do obróbki plastycznej metali.

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–14.30.
Kontakt: tel. + 48 61 657 05 55 wew. 365
e-mail: biblioteka@inop.lukasiewicz.gov.pl

 

Archiwum Zakładowe Instytutu posiada w swoich zasobach rejestry zarchiwizowanej dokumentacji Instytutu, w tym:

 • Dokumentację aktową:
  • kat. A: 11 mb z lat 1967-2016
  • kat. B: 43 mb z lat 1949-2015 – dokumentacja techniczna kat. B: 6 mb, dokumentacja kat. B 50 (księgowa, akta osobowe): 19 mb, pozostała dokumentacja kat. B: 18 mb
  • dokumentacja techniczna kat. A: 432 jednostki
 • Dokumentację audiowizualną kat. A: szpule z filmami: 28 szt.
 • Dokumentację elektroniczną (płyty CD):
  • kat. A: 145 szt. CD – ok. 89 MB
  • dokumentacja techniczna na płytach CD: 5 szt.
  • dokumentacja kat. B: 15 szt. CD – 17,25 MB
 • Akta Obce (przejęte w 2017 roku – po zlikwidowanym Zakładzie Doświadczalnym Sp. Z o.o.):
  • A: 0,70 mb z lat 1991–2017
  • B: 3,16 mb z lat 1991–2017 – dokumentacja kat. B 50 (księgowa, akta osobowe): 1,60 mb, pozostała dokumentacja kat. B: 1,56 mb.