Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Dostepna jest także Deklaracja Dostępności.

Instytut Obróbki Plastycznej powstał w grudniu 1948 roku jako Zakład Obróbki Bezwiórowej Głównego Instytutu Mechaniki.

Twórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Feliks Tychowski, którego zabiegi przyczyniły się w 1952 r. do usamodzielnienia jednostki oraz podniesienia jej rangi do rangi instytutu.

W roku 1959, w związku z reorganizacją zaplecza naukowo-badawczego, Instytut stracił swą rangę i stał się Centralnym Laboratorium Obróbki Plastycznej. Kolejne lata to okres rozwoju kadry naukowo-badawczej, pierwszych osiągnięć w pracach badawczych, rozwoju nowych technologii oraz rozpoczęcia działalności wydawniczej Instytutu.

Dobre wyniki umożliwiły jednostce w 1971 r. ponowne uzyskanie rangi i nazwy Instytut Obróbki Plastycznej. Lata 70. to okres ugruntowania pozycji jednostki w Polsce i dostosowywanie jej do potrzeb przemysłu. W roku 1975 zatrudnienie w Instytucie osiągnęło swój najwyższy poziom – 524 pracowników.

W końcu lat 80. nastąpiło gwałtowne załamanie krajowego przemysłu, a co z a tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na prace i usługi Instytutu, co spowodowało w efekcie znaczną redukcję zatrudnienia.
W obliczu transformacji polskiej gospodarki w gospodarkę rynkową, w roku 1991 rozpoczęto w Instytucie restrukturyzację, mającą na celu zwiększenie efektywności pracy oraz dostosowanie działalności jednostki do potrzeb wolnorynkowych.

Lata 90. stanowiły czas rozwoju mało- i średnioseryjnej produkcji wykorzystując uprzednio opracowane technologie oraz zwiększenia współpracy z zagranicą w zakresie badań w postaci projektów bilateralnych, projektów PHARE, INCO-COPERNICUS, EUREKA.
XXI wiek przyniósł dalszą intensyfikację współpracy międzynarodowej wyrażoną realizacją projektów badawczych w ramach inicjatywy EUREKA oraz V, VI i VII Programu Ramowego Unii Europejskiej. Osiągnięcia Instytutu w zakresie opracowania technologii, sprzedanych licencji, wdrożeń przemysłowych, krajowych i międzynarodowych projektów badawczych zyskały uznanie, które przełożyło się na przyznanie jednostce licznych nagród, wyróżnień i medali.

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku Instytut Obróbki Plastycznej został włączony do nowo powstałej Sieć Badawcza Łukasiewicz i zmienił nazwę na Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Obróbki Plastycznej.

Założyciel Instytutu - Prof. Feliks Tychowski

Założyciel Instytutu – Prof. Feliks Tychowski

Historia Instytutu Obróbki Plastycznej