Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Dostepna jest także Deklaracja Dostępności.

Złoty Laur Innowacyjności 2019 w konkursie organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT za innowacyjne rozwiązanie pt. „Wyoblarka specjalna MWS-200 do kształtowania wyrobów osiowo niesymetrycznych”

Specjalne Wyróżnienie Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Ortopedycznych i Traumatologicznych (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology EFORT), przyznane podczas 20 Kongresu EFORT 05–07.06.2019 r. w Lizbonie (Portugalia), za najlepszy poster pt. „Comparison of in vivo wear of ceramic, metal and titanium nitride coated total hip arthroplasty heads”, przedstawiający wyniki badań uzyskanych w ramach wspólnych projektów realizowanych przez naukowców Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Obróbki Plastycznej oraz lekarzy z Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dotyczący z inżynierii biomedycznej i biomateriałów przeznaczonych na implanty ortopedyczne.

Nagroda im. Jacquesa Duparca Europejskiej Federacji Towarzystw Ortopedycznych i Traumatologicznych (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology EFORT), przyznana podczas 19 Kongresu EFORT w dniach 30.05–01.06.2018 r. w Barcelonie w Hiszpanii, za poster pt. „Catastrophic wear-through of ceramic-on-polyethylene bearings: Retrieval analysis of ten implants, characterisation of periprosthetic tissues” („Katastrofalne zużycie polietylenowych panewek pracujących w skojarzeniu z ceramiczną głową w endoprotezach stawu biodrowego: analiza porównawcza pobranych implantów, charakterystyka produktów zużycia wyekstrahowanych z tkanek okołowszczepowych”), prezentujący innowacyjną metodę izolacji produktów zużycia z tkanek przylegających do endoprotezy stawu biodrowego. Metoda opracowana została w wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Charakterystyka zmian parametrów mechanicznych i strukturalnych biomateriałów w przebiegu zużycia endoprotez stawu biodrowego”, w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA (2013–2016), przez zespół naukowców z Instytutu Obróbki Plastycznej i Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 za wynalazek pt. „Tester protezy kręgosłupa” (zgłoszenie P.399070 z 02.05.2012 r., patent nr 219199 z 26.08.2014 r., twórcy: Janusz Magda, Mariusz Janczak, Tomasz Wiśniewski).

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich ITM Polska 2016 – Nauka dla Gospodarki za „Wysokotemperaturowy tester tribologiczny TWT–500N”.

ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ nadana Instytutowi przez Wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 oraz Medal Rumuńskiego Forum Wynalazców (Euroinvent Medal) za wynalazek pt. „Sposób testowania protezy stawu biodrowego oraz tester realizujący ten sposób (A method of testing joint andoprosthesis and a tester performing the method)”.

Srebrny Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 za wynalazek pt. „Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie metalicznej” (A method for the manufacturing of metallic matrix composites)

Złoty Medal MTP targów ITM Polska 2015 – Nauka dla Gospodarki za „Przyrząd kuźniczy PKJ2”

Nagroda im. Jacquesa Duparca Europejskiej Federacji Towarzystw Ortopedycznych i Traumatologicznych (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology EFORT), przyznana podczas 16 Kongresu EFORT, 27–29 maja 2015 r. w Pradze, za innowacyjną metodę izolacji cząstek zużycia z tkanek przylegających do endoprotezy stawu biodrowego, opracowaną w wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Charakterystyka zmian parametrów mechanicznych i strukturalnych biomateriałów w przebiegu zużycia endoprotez stawu biodrowego”, w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA (2013–2016). Projekt realizowany jest przez zespół naukowców z Instytutu Obróbki Plastycznej i Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Instytutu za projekt pod nazwą „Sposób wytwarzania elementów ze stopów metali nieżelaznych, korzystnie stopów aluminium” (P.402817, twórcy: prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak i dr inż. Jacek Borowski.), nagrodzony Złotym Medalem z Wyróżnieniem na 8 Międzynarodowej Warszawską Wystawę Wynalazków IWIS 2014.

Złoty Medal z Wyróżnieniem VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2014 (14–16 października 2014 roku w Warszawie) za wynalazek pt. „Sposób wytwarzania elementów ze stopów metali nieżelaznych, korzystnie stopów aluminium.  Method for producing parts from non-ferrous alloys, preferably aluminum alloys”  (P-402817), którego twóracmi są: prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak i dr inż. Jacek Borowski.

Srebrny Medal VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2014 (14–16 października 2014 roku w Warszawie) za wynalazek pt. „Sposób wytwarzania profili z metali i zespół do wytwarzania profili z metali. Method for producing metal profiles and the assembly to produce profiles of metal” (P-396912), którego twórcami są: dr inż. Stanisław Ziółkiewicz i dr inż. Janusz Magda.

„Srebrny Laur Innowacyjności 2013” w Ogólnopolskim Konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne, zorganizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, za ”Automatyczną, specjalistyczną linię do wytwarzania belki czołowej wózka jezdnego wagonu kolejowego typ UR 291 wraz z innowacyjną technologią przestrzennego gięcia”.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt „Sposób wytwarzania smarów nanokompozytowych grafenopodobnych i zespół do wytwarzania smarów nanokompozytowych grafenopodobnych (P.390101, PCT/PL2010/000090, twórca: Volf Leshchynsky) nagrodzony Srebrnym Medalem Wystawy Medale 61 Wystawy „Brussels Innova” 2012 w Brukseli w Belgii.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt. „Sposób łączenia elementów o cylindrycznym zarysie ścian zewnętrznych, szczególnie rur” (P.392263, PCT/PL 2010/000092, Euro-PCT No. 10766353.6 – 2302, twórcy: Jan Wiśniewski i Tadeusz Drenger), nagrodzony Złotym Medalem z Wyróżnieniem Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INST 2012 w Taipei na Tajwanie, Złotym Medalem VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2012, Brązowym Medalem 7 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 2012 r. w Kunshan w Chinach oraz Medalem Genius Stowarzyszenia Węgierskich Wynalazców.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt. „Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej powierzchni roboczych części maszyn (P.390067, PCT/PL2010/ 000096, EPO Aplication No.10766355.1 – 2302, twórcy: Stanisław Ziółkiewicz, Bogdan Kiryluk), nagrodzony Złotym Medalem Międzynarodowych Targach Wynalazków 2012 w Seulu w Korei Południowej.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt. „Sposób badania zużycia ściernego części maszyn w warunkach pracy w wysokiej temperaturze i przy wysokich naciskach jednostkowych i zespół do badania zużycia ściernego części maszyn w warunkach pracy w wysokiej temperaturze i przy wysokich naciskach jednostkowych”(P.396913, twórcy: Stanisław Ziółkiewicz, Janusz Magda, Szymon Szkudelski), nagrodzony Srebrnym Medalem VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2012.

Złotym Medalem Międzynarodowych Targach Wynalazków, które odbyły się w dniach 29.11.–2.12.2012 r. w Seulu w Korei Południowej, został nagrodzony wynalazek pt. Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej powierzchni roboczych części maszyn (P.390067, PCT/PL2010/ 000096, EPO Aplication No.10766355.1 – 2302, twórcy: Stanisław Ziółkiewicz, Bogdan Kiryluk).

Ochrona wynalazku zapewniona dzięki realizacji projektu pt. „Ochrona własności przemysłowej dotyczącej technologii modyfikacji warstw wierzchnich części maszyn”, realizowanego w ramach PO IG Poddziałanie 1.3.2.  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Srebrnym Medalem 61 Wystawy „Brussels Innova”, która odbyła się w dniach 15–17.11.2012 r. w Brukseli w Belgii, został nagrodzony wynalazek pt. Sposób wytwarzania smarów nanokompozytowych grafenopodobnych i zespół do wytwarzania smarów nanokompozytowych grafenopodobnych (P.390101, PCT/PL2010/000090, twórca: Volf Leshchynsky).

Ochrona wynalazku zapewniona dzięki realizacji projektu pt. „Ochrona własności przemysłowej w zakresie wytwarzania i wprowadzania grafenopodobnych nanocząstek”, realizowanego w ramach PO IG Poddziałanie 1.3.2.  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Brązowym Medalem 7 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków, która odbyła się w dniach 9–12.11.2012 r. w Kunshan w Chinach, za wynalazek pt. „Sposób łączenia elementów o cylindrycznym zarysie ścian zewnętrznych, szczególnie rur” (P.392263, PCT/PL 2010/000092, Euro-PCT No. 10766353.6 – 2302, twórcy: Jan Wiśniewski i Tadeusz Drenger).

Ochrona wynalazku zapewniona dzięki realizacji projektu pt. „Ochrona własności przemysłowej wytwarzania wyrobów złożonych z trudno-odkształcalnych materiałów”, realizowanego w ramach PO IG Poddziałanie 1.3.2.  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Medal Genius Stowarzyszenia Węgierskich Wynalazców za wynalazek pt. „Sposób łączenia elementów o cylindrycznym zarysie ścian zewnętrznych, szczególnie rur” (P.392263, PCT/PL 2010/000092, Euro-PCT No. 10766353.6 – 2302, twórcy: Jan Wiśniewski i Tadeusz Drenger).

Ochrona wynalazku zapewniona dzięki realizacji projektu pt. „Ochrona własności przemysłowej wytwarzania wyrobów złożonych z trudno-odkształcalnych materiałów”, realizowanego w ramach PO IG Poddziałanie 1.3.2.  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Nagroda Specjalna za wybitne osiągnięcia Chińskiego Stowarzyszenia Innowatorów i Wynalazców za wybitne osiągnięcia dla twórców  wynalazku pt. „Sposób łączenia elementów o cylindrycznym zarysie ścian zewnętrznych, szczególnie rur” (P.392263, PCT/PL 2010/000092, Euro-PCT No. 10766353.6 – 2302) – Jana Wiśniewskiego i Tadeusza Drengera.

Ochrona wynalazku zapewniona dzięki realizacji projektu pt. „Ochrona własności przemysłowej wytwarzania wyrobów złożonych z trudno-odkształcalnych materiałów”, realizowanego w ramach PO IG Poddziałanie 1.3.2.  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Złoty Medal VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2012, Warszawa, 16 – 19 października 2012 roku za wynalazek pt. „Sposób łączenia elementów o cylindrycznym zarysie ścian zewnętrznych, szczególnie rur” (zgłoszenie krajowe: P.392263 z 30.08.2010 r., zgłoszenie międzynarodowe: PCT/PL2010/000092, europejskie zgłoszenie patentowe Euro-PCT: No. 10766353.6 – 2302, twórcy: mgr inż. Jan Wiśniewski, mgr inż. Tadeusz Drenger).

Ochrona wynalazku zapewniona dzięki realizacji projektu pt. „Ochrona własności przemysłowej wytwarzania wyrobów złożonych z trudno-odkształcalnych materiałów”, realizowanego w ramach PO IG Poddziałanie 1.3.2.  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Srebrny Medal VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2012, Warszawa, 16 – 19 października 2012 roku za wynalazek pt. „Sposób badania zużycia ściernego części maszyn w warunkach pracy w wysokiej temperaturze i przy wysokich naciskach jednostkowych i zespół do badania zużycia ściernego części maszyn w warunkach pracy w wysokiej temperaturze i przy wysokich naciskach jednostkowych” (zgłoszenie krajowe: P.396913 z 8.11.2011 r., twórcy: dr inż. Stanisław Ziółkiewicz, dr inż. Janusz Magda, mgr inż. Szymon Szkudelski).

Ochrona wynalazku zapewniona dzięki realizacji projektu pt. „Badania zużycia ściernego części maszyn pracujących w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych”, realizowanego w ramach PO IG Poddziałanie 1.3.2.  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM 8. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „2012 TAIPEI INT’L INVENTION SHOW & TECHNOMART” w dniach 20 – 23 września 2012 r. w Taipei na Tajwanie za wynalazek pt. „Sposób łączenia elementów o cylindrycznym zarysie ścian zewnętrznych, szczególnie rur” (zgłoszenie krajowe: P.392263 z 30.08.2010 r., zgłoszenie międzynarodowe: PCT/PL2010/000092, europejskie zgłoszenie patentowe Euro-PCT: No. 10766353.6 – 2302). Twórcy: mgr inż. J. Wiśniewski, mgr inż. Tadeusz Drenger.

Ochrona wynalazku zapewniona dzięki realizacji projektu pt. „Ochrona własności przemysłowej wytwarzania wyrobów złożonych z trudno-odkształcalnych materiałów”, realizowanego w ramach PO IG Poddziałanie 1.3.2.  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2012 za „Automatyczną specjalistyczną linię typ UR 291 do wytwarzania belki czołowej wózka jezdnego wagonu kolejowego wraz z innowacyjną technologią przestrzennego gięcia”, wdrożoną w przedsiębiorstwie INTERMECH Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2011 Warszawa 3-5.11.2011 r. za wynalazek pt. Sposób wytwarzania smarów nanokompozytowych grafenopodobnych i zespół do wytwarzania smarów nanokompozytowych grafenopodobnych (zgłoszenie krajowe: P.390101 z 30.12.2009 r., zgłoszenie międzynarodowe: PCT/PL 2010/000090 z 21.09.2010 r.) Twórca: prof. dr hab. inż. Volf Leshchynsky.

Ochrona wynalazku zapewniona dzięki realizacji projektu pt. „Ochrona własności przemysłowej w zakresie wytwarzania i wprowadzania grafenopodobnych nanocząstek”, realizowanego w ramach PO IG Poddziałanie 1.3.2.  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

ZŁOTY MEDAL V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2011 Warszawa 3-5.11.2011 r. za wynalazek pt. Sposób zawijania obrzeży wyrobów z blach, zwłaszcza grubych i zespół do zawijania obrzeży wyrobów z blach, zwłaszcza grubych (zgłoszenie krajowe: P.391610 z 24.06.2010 r., zgłoszenie międzynarodowe: PCT/PL2010/000093 z 21.09.2010 r.). Twórcy: mgr inż. Jan Wiśniewski, mgr inż. Tadeusz Drenger.

Ochrona wynalazku zapewniona dzięki realizacji projektu pt. „Ochrona własności przemysłowej wytwarzania wyrobów złożonych z trudno-odkształcalnych materiałów”, realizowanego w ramach PO IG Poddziałanie 1.3.2.  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

SREBRNY MEDAL V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2011 Warszawa 3-5.11.2011 r. za wynalazek pt. Zespół do obróbki powierzchniowej warstw wierzchnich, zwłaszcza metalu (Zgłoszenie krajowe: P.390066 z 29.12.2009 r., zgłoszenie międzynarodowe: PCT/PL2010/000095 z 21.09.2010 r. ). Twórcy: dr inż. Stanisław Ziółkiewicz, mgr inż. Bohdan Kiryluk.

Ochrona wynalazku zapewniona dzięki realizacji projektu pt. „Ochrona własności przemysłowej dotyczącej technologii modyfikacji warstw wierzchnich części maszyn”, realizowanego w ramach PO IG Poddziałanie 1.3.2.  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Godło Promocyjne „Teraz Polska” IV edycji konkursu „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych, za rozwiązanie pt. „Innowacyjna maszyna MWS-700 ze sterowaniem numerycznym do kształtowania obrotowego złożonych wyrobów z blach”, wdrożone w firmie FLÄKT Bovent Sp. z o.o.  w Ożarowie Mazowieckim (Warszawa 6.06.2011 r.)

Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Instytutu za projekty, nagrodzone medalami IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2010 (Warszawa 20-22.10.2010 r.):

  • Sposób wytłaczania elementów kształtowych z blachy i zespół do wytłaczania elementów kształtowych z blachy (twórcy: Jan Wiśniewski, Tadeusz Drenger);
  • Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej powierzchni roboczych części maszyn (twórcy: Stanisław Ziółkiewicz, Bohdan Kiryluk);
  • Wynalazek: Sposób zwiększenia własności wytrzymałościowych tulei łożyskowych oraz zespół do zwiększenia własności wytrzymałościowych tulei łożyskowych (twórca: Volf Leshchynsky).

ZŁOTY MEDAL IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2010, Warszawa 20-22.10.2010 r. za wynalazek: Sposób wytłaczania elementów kształtowych z blachy i zespół do wytłaczania elementów kształtowych z blachy (zgłoszenie krajowe: P.389731 z 01.12.2009 r., zgłoszenie międzynarodowe: PCT/PL2010/000094 z 21.09.2010 r.). Twórcy: Jan Wiśniewski, Tadeusz Drenger.

Ochrona wynalazku zapewniona dzięki realizacji projektu pt. „Ochrona własności przemysłowej wytwarzania wyrobów złożonych z trudno-odkształcalnych materiałów”, realizowanego w ramach PO IG Poddziałanie 1.3.2.  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

SREBRNY MEDAL IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2010, Warszawa 20-22.10.2010 r. za wynalazek: Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej powierzchni roboczych części maszyn (zgłoszenie krajowe: P.390067 z 01.12.2009 r., zgłoszenie międzynarodowe: PCT/PL2010/000096 z 21.09.2010 r.). Twórcy: Stanisław Ziółkiewicz, Bohdan Kiryluk.

Ochrona wynalazku zapewniona dzięki realizacji projektu pt. „Ochrona własności przemysłowej dotyczącej technologii modyfikacji warstw wierzchnich części maszyn”, realizowanego w ramach PO IG Poddziałanie 1.3.2.  Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Wyróżnienie Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej „Innovatica” 2010 w kategorii „Innowacyjny produkt – innowacyjne rozwiązanie techniczne lub technologiczne” za innowacyjną technologię obciskania sprzęgłowych końcówek wałów transmisyjnych.

ZŁOTY MEDAL Międzynarodowych Targów Poznańskich 2010 w kategorii „Transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej” za „Urządzenie i technologię do kształtowania obrotowego złożonych wyrobów z blach” wdrożoną w firmie Flakt Bovent Sp. z o.o., Warszawa.

ZŁOTY MEDAL Międzynarodowych Targów Poznańskich 2009 w kategorii „Transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej” za „Technologię kształtowania pierścieni do amortyzatorów elastycznych” wdrożoną w Więcborskich Zakładach Metalowych WIZAMOR Sp. o.o.

Medale Światowego Salonu Wynalazków EUREKA w Brukseli

Medal II Międzynarodowych Targów Nowych Technologii, Innowacji i Wzornictwa Przemysłowego INTERTECHNOLOGY’99 za wyoblarkę MWH-700 ze sterownikiem firmy Siemens FMNC

Nagroda w kategorii „Technologia Przyszłości” w IV edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanym w 2000 r. pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów, za opracowanie pt. „Nowa technologia otrzymywania części dokładnych wysokiej gęstości ze stopowych materiałów proszkowych w produkcji masowej”.

Wyróżnienie w kategorii wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego 2003, za opracowanie i wdrożenie technologii produkcji części dokładnych o wysokiej gęstości ze stopowych materiałów proszkowych na osnowie żelaza dla potrzeb przemysłu samochodowego, maszynowego i innych.

Nominacja do VI Edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii „Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii” za opracowanie „Technologia produkcji części dokładnych z proszków metali”.

Wyróżnienie w Konkursie im. Stanisława Staszica „Jednostki Badawczo-Rozwojowe dla Gospodarki i Społeczeństwa” za opracowanie i wdrożenie projektu „Innowacyjna technologia produkcji części dokładnych ze stopowych materiałów proszków metali”.