Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Dostepna jest także Deklaracja Dostępności.

Obróbka Plastyczna Metali
Obróbka Plastyczna Metali
Strona czasopisma:
https://czasopismo.inop.poznan.pl
ISSN 0867-2628

Czasopismo „Obróbka Plastyczna Metali” wydawane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej dotyczy teoretycznych i praktycznych zagadnień pozahutniczej obróbki plastycznej materiałów metalicznych i dziedzin z nią związanych. Czasopismo adresowane jest do naukowców, dydaktyków i studentów kierunków technicznych oraz konstruktorów i technologów zatrudnionych w przemyśle.

Misją czasopisma jest popularyzacja osiągnięć nauki, wyników badań i innowacyjnych rozwiązań, celem ich aplikowania do praktyki gospodarczej.

W czasopiśmie zamieszczane są krajowe i zagraniczne, recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze, prace przeglądowe i monograficzne oraz kroniki i komentarze redakcyjne dotyczące problematyki czasopisma.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 roku, czasopismo „Obróbka Plastyczna Metali” zamieszczone jest w części B wykazu czasopism punktowanych (poz. 1088). Część B stanowi wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Lista zawiera 2209  tytułów, a najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z listy wynosi 15 p.
Za publikację w czasopiśmie „Obróbka Plastyczna Metali” przyznawane jest 10 punktów.

Od 2009 r. wszystkie artykuły zamieszczane w czasopiśmie publikowane są w języku polskim i angielskim. Ma to na celu, z jednej strony ułatwienie dostępu polskiemu czytelnikowi do specjalistycznej wiedzy, z drugiej, znaczące zwiększenie kręgu odbiorców poprzez wprowadzenie czasopisma w światowy obieg informacji naukowo-badawczych.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.
Wydawanie czasopisma dofinansowane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czasopismo indeksowane jest w bazach:

 1. Index Copernicus International
 2. BazTech
 3. CeON – Centrum Otwartej Nauki
 4. DOMA® Maschinenbau und Anlagenbau

PROBLEMATYKA CZASOPISMA

Problematyka czasopisma obejmuje następujące działy:

 1. podstawy teoretyczne kształtowania plastycznego,
 2. inżynieria materiałowa w obróbce plastycznej,
 3. procesy kształtowania wyrobów z blach,
 4. procesy kształtowania objętościowego,
 5. procesy kształtowania wyrobów z proszków metali,
 6. narzędzia, przyrządy i maszyny do obróbki plastycznej,
 7. zagadnienia różne,
 8. komunikaty i inne prace Instytutu Obróbki Plastycznej.

KATEGORIE ARTYKUŁÓW

W czasopiśmie zamieszczane są krajowe i zagraniczne, recenzowane artykuły, podzielone na następujące kategorie:

 1. oryginalny artykuł naukowy – artykuł naukowy prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym (do tego typu zaliczyć należy również artykuły monograficzne, artykuły konferencyjne oraz eseje naukowe),
 2. artykuł przeglądowy – artykuł naukowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym (artykuł przeglądowy integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki oryginalnych badań naukowych, nie musi natomiast zawierać oryginalnych wyników badań),
 3. komunikat o wynikach badań – krótki (zwykle 1 do 3 stron) artykuł naukowy opisujący wstępne rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych lub oryginalne rozwiązania techniczne,
 4. artykuł recenzyjny (recenzja naukowa) – artykuł naukowy zawierający krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, może być opublikowany w ramach dyskusji polemicznej,
 5. recenzja – publikacja zawierająca powydawniczą analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, niespełniająca wymogów artykułu naukowego,
 6. artykuł popularnonaukowy – publikacja popularyzująca zagadnienia naukowe wśród czytelników niebędących specjalistami w danej dziedzinie,
 7. materiał redakcyjny – publikacja prezentująca stanowisko zespołu redakcyjnego czasopisma, w tym edytoriale, przedmowy i posłowia oraz listy do redakcji,
 8. informacja – krótkie publikacje o charakterze informacyjnym, zapowiadającym lub sprawozdawczym, w tym nekrologi oraz zapowiedzi i sprawozdania dotyczące konferencji, zjazdu lub innego wydarzenia,
 9. inne – errata, hasło encyklopedyczne, noty biograficzne, abstrakty konferencyjne oraz pozostałe artykuły niedające się zaklasyfikować jako 1–8.