Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Dostepna jest także Deklaracja Dostępności.

W skład wyposażenia Laboratorium Kształtowania Obrotowego Blach wchodzą:

Wyoblarko zgniatarka MZH-500 jest sterowaną numerycznie maszyną produkcji Ł-INOP, na której odbywa się proces kształtowania obrotowego wyrobów z blach. Maszyna sterowana jest za pomocą sterownika firmy Siemens, wersji Sinumeric 802D. Kształtowanie wyrobów odbywa się za pomocą rolki wyoblającej, której ruch programowany jest za pomocą G-Code, przez co możliwe jest precyzyjne określenie poszczególnych ruchów narzędzia.

Stanowisko badawcze kształtowania obrotowego umożliwia prowadzenie procesu wyoblania na zimno, jak również procesu wyoblania na gorąco za pomocą lasera diodowego o plamce grzejnej wielkości 8×30 mm. W przypadku wyoblania z podgrzewaniem laserowym, nagrzewanie materiału odbywa się bezpośrednio w trakcie trwania procesu, a kształtowana blacha podgrzewana jest po przeciwległej stronie rolki wyoblającej. Ponieważ stanowisko badawcze z laserem posiada regulator mocy, możliwe jest prowadzenie procesu z podgrzewaniem w ściśle określonych – stabilnych warunkach procesu.

Ponadto maszyna MZH-500 umożliwia prowadzenie badań zgniatania obrotowego. Konstrukcja maszyny umożliwia proces zgniatania obrotowego, zarówno rzutowego, jak i wydłużającego. Istnieje możliwość zgniatania obrotowego jedną, dwoma lub trzema rolkami zgniatającymi. Sterowane niezależnie dwa suporty, na których mocowane są rolki zgniatające umożliwiają szeroki zakres prowadzenia prac badawczych w zakresie kształtowania obrotowego.

 

Maszyna do procesu zgniatania obrotowego MZH-400 została zaprojektowana i wykonana przez Łukasiewicz – INOP. Umożliwia ona badania kształtowania blach w zakresie zgniatania obrotowego rzutowego oraz zgniatania obrotowego wydłużającego współbieżnie oraz przeciwbieżnie. Maszyna umożliwia prowadzenie procesu zgniatania dwoma rolkami. Sztywna konstrukcja maszyny umożliwia kształtowanie wyrobów z blachy o większej grubości oraz wytrzymałości niż jest to możliwe na maszynie MZH-500.

Maszyna służy do wykonywania przedmiotów w kształcie walców lub stożków, gdzie materiałem wyjściowym może być krążek blachy lub odcinek rury. Istnieje możliwość uzyskania wyrobów o wysokości do 500 mm.

Wyoblarka do kształtowania wyrobów osiowo niesymetrycznych jest kolejną sterowaną numerycznie maszyną produkcji Łukasiewicz – INOP. Sterowane odbywa się za pomocą sterownika firmy Mitsubishi. Na maszynie tej możliwe jest obrotowe kształtowanie wyrobów o przekroju nieokrągłym, takich jak: elipsa czy kwadrat, ale również wyrobów osiowych w postaci stożka oraz cylindra. System sterowania został opracowany w taki sposób, aby możliwe było kształtowanie wyrobów nieokrągłych poprzez skorelowanie ruchu obrotowego wrzeciennika, na którym mocowany jest wzornik, z ruchem posuwistym suportu z zamocowaną na nim rolką wyoblającą.

Badania tej innowacyjnej technologii prowadzone są tylko w nielicznych państwach, takich jak: Japonia, Chiny, czy Niemcy, a od roku 2016 również w Polsce w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu.

Laser diodowy o mocy 3,6 kW, firmy Rofin-Sinar, charakteryzuje się nietypową wielkością plamki grzewczej 30×8 mm. Tak duża powierzchnia grzania, umożliwia zastosowanie lasera w procesie wyoblania. Badania wyoblania z zastosowaniem lasera diodowego prowadzono na materiałach, takich jak: Inconel 625, Hastelloy C276 oraz stal 316L. Ponieważ laser współpracuje z urządzeniem do kontroli pomiaru i stabilizacji temperatury firmy SensorTherm, proces wyoblania prowadzony jest w stałej temperaturze. Urządzenie SensorTherm automatycznie reguluje moc lasera, dzięki czemu wahania temperatury na powierzchni podgrzewanego materiału w trakcie procesu kształtowania są niewielkie i wahają się w przedziale +/- 10 ºC.

Materiały trudno odkształcalne, które w trakcie procesu umacniają się do takiego stopnie, że ich dalsze kształtowanie jest niemożliwe poddawane są obróbce cieplnej w piecu, a następnie ponownie kształtowane. Zastosowanie lasera w procesie wyoblania znacznie skraca proces, gdyż całkowicie eliminuje międzyoperacyjną obróbkę cieplną. Dodatkowo zastosowanie podgrzewania laserowego w procesie wyoblania umożliwia kształtowanie materiałów, niemożliwych do wyoblania w procesie kształtowania na zimno, nawet z zastosowaniem międzyoperacyjnej obróbki cieplnej.

Laser wykorzystywany jest również do procesu hartowania powierzchniowego, gdzie montowany jest na stole współrzędnościowym, który pozwala na precyzyjne ustawienie wiązki lasera. Oprogramowanie stołu umożliwia dowolny ruch wiązki lasera, nie tylko po linii prostej, czy okręgu, ale również po łuku, czy spirali.

Stół współrzędnościowy został zaprojektowany i wykonany w Instytucie Obróbki Plastycznej i wykorzystywany jest w badaniach nagrzewania oraz hartowania powierzchniowego. Na stole montowana jest głowica lasera skierowana prostopadle do powierzchni roboczej stołu. urządzenie zaprojektowano w taki sposób, aby istniała możliwość ruchu niezależnie każdej z trzech osi XYZ, z dokładnością 0,05 mm. Urządzenie programowane i sterowane jest za pomocą programu Mach3. Stół posiada powierzchnię roboczą o wymiarach 1600×600 mm.

Walcarka laboratoryjne WD-2 jest kolejną maszyną zaprojektowaną w Łukasiewicz – INOP. Służy ona do badań walcowania blach o szerokości do 100 mm i grubości nie przekraczającej 10 mm. Ponadto walcarka umożliwia prowadzenie badań walcowania asymetrycznego, co oznacza możliwość nastawienia różnych prędkości dla każdego z walcy. Różnica prędkości walcy względem prędkości nominalnej wynosi +/- 50%, z czego maksymalna prędkość walcowania wynosi 450 mm/s. Dzięki walcowaniu asymetrycznemu możliwe  jest  uzyskanie  nowych,  odmiennych  efektów strukturalnych i  zmiany właściwości walcowanego materiału.

Żłobiarka IBKS-4 umożliwia kształtowanie wyrobów okrągłych oraz blach. Obróbka plastyczna detali polega na wprowadzeniu nowych kształtów poprzez wywinięcie krawędzi lub odkształcenie w postaci żłobień na obwodzie detalu. Oprócz walorów estetycznych, takie wywinięcia i odkształcenia zwiększają sztywność detalu.

Żłobiarka umożliwia kształtowanie wyrobu o średnicy nie mniejszej niż 180 mm

Nożyce krążkowe ADK-5, służą do cięcia blachy o grubości do 5 mm w przypadku blach aluminiowych oraz do 3 mm w przypadku blach stalowych. Maszyna umożliwia wycięcie krążków w zakresie średnic ø180 mm – ø2000 mm.

Nożyce gilotynowe, umożliwiają cięcie blachy o grubości do 3 mm i szerokości 1250 mm

Kamery termowizyjne VarioCam, o optyce 30 mm i 50 mm, służą do pomiaru i analizy rozkładu temperatury, posiadające one zespół optomechaniczny podnoszący rozdzielczość obrazu z 640×480 pikseli do rozdzielczości geometrycznej 1280×960 pikseli w podczerwieni. Kamery umożliwiają pomiar temperatury w zakresie -40 do 2000°C z dokładnością do +/- 2%.

Kamery te można wykorzystywać m.in.: do pomiaru temperatury podczas procesu kucia, czy kształtowania obrotowego, ale także do pomiaru rozkładu temperatury podzespołów szaf elektrycznych, jak również do analiz termicznych wszelkiego rodzaju obiektów, maszyn i urządzeń.

Do zalet kamer termowizyjnych zaliczyć możemy:

  • bezkontaktowy pomiar – użytkownik pozostaje poza zasięgiem niebezpieczeństwa, nie zakłóca działania i nie ingeruje w mierzony cel
  • termowizja jest dwuwymiarowa – możemy zmierzyć temperaturę w kilku punktach obiektu i porównać je ze sobą
  • pomiar w czasie rzeczywistym – pozwala to na bardzo szybkie skanowanie stacjonarnych celów

Kamery szybko klatkowe, firmy PCO 1200s umożliwiające zapis z prędkością do 636 kl/s w rozdzielczości 1024×768 oraz 1357 kl/s w rozdzielczości 640×480. Dedykowane oprogramowanie do rejestracji obrazu nagranego kamerą szybko klatkową umożliwia prześledzenie 1 sekundy procesu w 636 klatach, co umożliwia zaobserwowanie szczegółów niewidocznych w zwykłych kamerach, a tym samym pozwala na wychwyceniu błędów technologicznych.  Zapis ten umożliwia dokładne analizowanie procesów, których prędkość nie pozwala na obserwację zachodzących w nich zjawisk kształtowania. Doskonale nadaję się do zastosowań, w których wymagana jest duża prędkość rejestracji takich jak: testy zderzeniowe, badania dynamiczne, badania pękania materiałów oraz rejestracji filmów w zwolnionym tempie.

Pirometry. Instytut dysponuje pirometrami jedno i dwubarwnymi w zakresie pomiaru temperatury od 75 do 2250ºC. Urządzenia te wspomagane są dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym rejestracje i zapis danych w  czasie rzeczywistym. Ponadto istnieje możliwość współpracy pirometrów z urządzeniem do kontroli pomiaru i stabilizacji temperatury firmy SensorTherm, co przypadku hartowania, czy procesu wyoblania z podgrzewaniem oznacza, że proces ten prowadzony jest w stałej temperaturze. Urządzenie SensorTherm automatycznie reguluje moc lasera, dzięki czemu wahania temperatury na powierzchni podgrzewanego materiału w trakcie procesu kształtowania wahają się w zakresie +/- 10 ºC.