Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Dostepna jest także Deklaracja Dostępności.

Metody badawcze objęte zakresem akredytacji

Zakres akredytacji obejmuje następujące metody badawcze:

 • badanie składu chemicznego stali nisko-, średnio- i wysoko-stopowych – określanie procentowej zawartości takich pierwiastków, jak: C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Mo, V, W, Cu, Al, metodą optycznej spektrometrii emisyjnej,
 • statyczna próba rozciągania w temperaturze pokojowej przy użyciu siły do 1000 kN – wyznaczenie wytrzymałości na rozciąganie Rm, umownej granicy plastyczności Rp, wyraźnej granicy plastyczności Re, wydłużenia procentowego po rozerwaniu A, wydłużenie ekstensometryczne
  całkowite procentowe przy największej sile Agt, oraz przewężenia procentowego przekroju Z,
 • badania własności mechanicznych – wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze pokojowej przy użyciu siły do 1000 kN,
 • próba zginania – określenie podatności do odkształceń plas-tycznych w zakresie kąta zgięcia do 180° w temperaturze pokojowej,
 • próba ściskania – wytrzymałość na ściskanie przy użyciu siły do 1000 kN w temperaturze pokojowej,
 • próba łamania KV2, KU2 w temperaturze 23±5°C, przy początkowej energii młota 300 J – próba udarności metodą Charpy’ego,
 • pomiar twardości metodą Vickersa (HV10),
 • pomiar twardości metodą Brinella,
 • pomiar twardości HRA i HRC w zakresie skali A oraz C metodą Rockwella,
 • pomiar mikrotwardości metodą Vickersa,
 • pomiar mikrotwardości metodą Knoopa,
 • pomiar głębokości odwęglania metodą metalograficzną oraz Vickersa i Knoopa,
 • badanie mikrostruktury, w zakresie ilościowej i jakościowej analizy składników struktury metodą mikroskopii optycznej oraz w zakresie określania morfologii powierzchni i cech przełomów metodą skaningowej mikroskopii elektronowej,
 • wykrywanie wad wewnętrznych/nieciągłości odkuwek stalowych metodą ultradźwiękową.