Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Dostepna jest także Deklaracja Dostępności.

Automatyczna specjalistyczna linia UR 291

AUTOMATYCZNA SPECJALISTYCZNA LINIA TYPU UR 291 DO WYTWARZANIA BELKI CZOŁOWEJ WÓZKA JEZDNEGO WAGONU KOLEJOWEGO WRAZ Z INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĄ PRZESTRZENNEGO GIĘCIA

Nowa technologia kształtowania belki czołowej wózka wagonu kole- jowego realizowana jest dzięki zautomatyzowanej linii produkcyjnej uruchomionej w PPUH Intermech Sp. z o. o. w Stalowej Woli

Technologia
Po zapełnieniu palety urządzenia załadowczego partią wsadu w po- staci ceowników C120 o długości 2730 mm następuje wprowa- dzenie ceownika do urządzenia grzewczego i zaciśnięcie elektrod. Proces nagrzewu trwa około 6 min. Po osiągnięciu przez ceownik zadanej temperatury 850ºC następuje jego wprowadzenie do urządzenia pierwszej operacji kształtowania. W tej operacji ceownik poddany jest działaniu siły 60 ton i ukształtowany w matrycy w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny środnika ceownika. W kolejnej fazie detal przesuwany jest wraz z suwakiem urządzenia pierwszej operacji gięcia w płaszczyźnie wertykalnej do środnika, gdzie kształtowany jest z siłą 400 ton, co gwarantuje uzyskanie prawidłowych wymiarów wyrobu. Po ukształtowaniu belka zostaje odebrana przez urządzenie odbiorcze, gdzie przetrzymywana jest na palecie aż do ostygnięcia. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych proces kształtowania realizowany jest w pełni automatycznie, a do sterowania nim wystarczy jedna osoba. Linia typu UR291 spełnia Dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie zasadniczych wyma- gań dla maszyn. Potwierdzeniem tego jest Deklaracja Zgodności i oznakowanie linii znakiem CE.

Linia wraz z innowacyjną technologią, została nagrodzona Złotym Medalem MTP podczas targów INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY Polska Nauka dla Gospodarki 2012 oraz Srebrnym Laurem Innowacyjności 2013.

Srebrny Laure Innowacyjności 2013

Srebrny Laur Innowacyjności 2013

Złoty Medalem MTP 2012

Złoty Medal MTP 2012

Linia do kształtowania belki czołowej składa się z:

 • urządzenia podawczego z wózkiem jezdnym.
 • oporowego urządzenia grzewczego.
 • hydraulicznego urządzenia do kształtowania w płaszczyźnie horyzontalnej do środnika.
 • hydraulicznego urządzenia do kształtowania w płaszczynie wertykalnej do środnika.
 • urządzenia odbiorczego z wózkiem odkładczym.

Wdrożenie linii pozwoliło uzyskać następujące korzyści:

 • obniżenie kosztów prac y o ok. 75%,
 • zwiększenie wydajności produkcji o ok. 30%,
 • redukcję zużycia energii o ok. 10%,
 • poprawę jakości powierzchni belki poprzez redukcję ilości zgorzeliny,
 • zwiększenie bezpieczeństwa obsługi.

Podczas konstruowania oraz uruchamiania linii prace wspierane były zaawansowanymi narzędziami symulacyjnymi procesów obróbki plastycznej. Do określenia prawidłowych parametrów kształtowania i założonej geometrii wyrobu, przyczyniły się symulacje wykonane w programie DeForm 3D.

Instytut oferuje:

 • opracowanie i wdrożenie technologii obróbki plastycznej,
 • konstrukcję, wykonanie i wdrożenie urządzeń,
 • doradztwo techniczne.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.