Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Innowacyjna wyoblarka MWS-700

Innowacyjna wyoblarka MWS-700 ze sterowaniem numerycznym do kształtowania obrotowego złożonych wyrobów z blach

Specjalistyczna wyoblarka MWS-700 z innowacyjną głowicą narzędziową służy do kształtowania z blachy wyrobów o złożonych kształtach, przeznaczonych do urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Wyoblarka wraz z technologią została wdrożona w firmie Fläkt Bovent Ożarów Mazowiecki i zastąpiła produkcję wyrobów wykonywanych z kilku oddzielnych części, łączonych metodą spawania.

Nowa maszyna i technologia pozwalają kształtować wyrób z wstępniaka w postaci krążka wyjściowego, w jednej operacji, w procesie wielozabiegowym. Proces kształtowania odbywa się przy zamkniętej osłonie maszyny, która wraz z systemem zabezpieczeń gwarantuje bezpieczeństwo obsługi. Maszyna spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej 98/37/WE i Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/WE (oznakowanie CE). Praca maszyny i proces technologiczny spełniają także wymogi ochrony środowiska.

W maszynie zastosowano innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne. Do opatentowania zgłoszono 3 wynalazki. Innowacyjna głowica narzędziowa posiada pięć gniazd z osadzonymi w niej narzędziami do kształtowania obrotowego. Narzędzia robocze przesuwają się wzdłuż zaprogramowanego toru, określonego odpowiednio do kształtu wykonywanych wyrobów. Maszyna dodatkowo wyposażona jest w rolkę podpierającą, która zabezpiecza kształtowany materiał przed powstawaniem fałd.

 • Maksymalna średnica krążka wyjściowego – 940 mm
 • Maksymalna długość kształtowanego wyrobu – 1000 mm

Praca na wyoblarce MWS-700 polega na wprowadzeniu odpowiedniego programu sterującego i nadzorowaniu przebiegu procesu technologicznego.

Efekty wdrożenia:

 • podniesienie własności wytrzymałościowych i dokładności wyrobów,
 • obniżenie pracochłonności produkcji,
 • zmniejszenie zużycia materiału,
 • wzrost wydajności produkcji,
 • bezpieczeństwo obsługi.

Nagrody:

 • Wynalazek zastosowany w maszynie pt. „Sposób wytłaczania elementów kształtowych z blachy i zespół do wytłaczania elementów kształtowych z blachy” został nagrodzony Złotym Medalem IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2010 w Warszawie w dniach 20 – 22 października 2010 r.
 • Wyoblarka wraz z technologią zostały nagrodzone Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich 2010 w kategorii „Transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej”, podczas Targów Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2010
  w Poznaniu w dniach 8 -11 czerwca 2010 r.
 • Za rozwiązanie pt. „Innowacyjna maszyna MWS-700 ze sterowaniem numerycznym do kształtowania obrotowego złożonych wyrobów z blach” w 2011 r. Instytut został nagrodzony Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” IV edycji konkursu „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych.
Pliki do pobrania