Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Okres realizacji:  01.11.2020 – 31.01.2023

Wartość projektu:  9 584 488,05 zł

Kwota dofinansowania: 7.362.643,08 zł   (w tym Ł-INOP: 3 418 142,80 zł)

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

  • Messor Sp. z o.o. – Lider,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań

Projekt dotyczy opracowania i wykonania prototypowych użytkowych pojazdów elektrycznych L7e o zwiększonej ładowności i zasięgu. Realizacja projektu to wykonanie prac rozwojowych w ramach, których opracowana zostanie rama i szkielet pojazdu, zaprojektowane zostanie zawieszenie pojazdu i układ kierowniczy. Poszczególne moduły i systemy zostaną poddane badaniom symulacyjnym i w warunkach rzeczywistych. W dalszych etapach zostaną zbudowane prototypy pojazdów w celu ich weryfikacji i osiągnięcia założeń dotyczących pojazdów typu L7e. Opracowana zostanie lekka konstrukcja przy wykorzystaniu profili aluminiowych lub wyokowytrzymałej stali. W wyniku projektu powstanie technologia wytwarzania i dokumentacja techniczna użytkowego pojazdu elektrycznego spełniającego wymogi kategorii pojazdu L7e. Cel projektu ściśle wpisuje się w przepisy Ustawy o elektromobilności (Dz.U. 2018 poz. 317) i odpowiada na obecne oczekiwania rynku. Cechy innowacyjności pojazdu to przede własna konstrukcja ramy pojazdu i dzięki temu uzyskanie zasięgu co najmniej 100 km, dla przyjętej za referencyjną stałej prędkości jazdy 40 km/h, przy wykorzystaniu ładowności 1,5 t oraz atrakcyjna forma użytkowa (design) wyróżniająca pojazd pośród innych tego typu pojazdów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.