Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Wybierz stronę:

Kompleksowe opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich rozwiązań implantów w leczeniu zwierząt, narzędzi chirurgicznych do ich implantologii oraz chirurgicznych nici biodegradowalnych dla weterynarii (2018-2021)

Celem projektu jest opracowanie technologii modyfikacji powłok osteointegracyjnych implantów ortopedycznych na bazie hydroksyapatytu i nanocząsteczek miedzi oraz zbadanie ich właściwości antybakteryjnych. W ramach projektu opracowane zostaną procesy technologiczne wytwarzania chirurgicznyc...

Dowiedz się więcej

Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z trudnoodkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx” (2014–2016) – w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” DEMONSTRATOR+ NCBiR

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wyciskania trudnoodkształcalnych stopów AlMg o wysokich zawartościach Mg, która umożliwi wytwarzanie kształtowników o dobrej wytrzymałości mechanicznej oraz bardzo dobrej odporności na korozję i podatności do spawan...

Dowiedz się więcej
Wybierz stronę: