Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Przebudowa (termomodernizacja) hali produkcyjno-warsztatowej (hali nr 1.) – człon E = hala prototypowni (2021)

Projekt dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz.

 

Okres realizacji: 01.06 – 30.11.2021

Dofinansowanie: 1 091 735 zł

Całkowita wartość: 2 377 634,41 zł                             

Projekt inwestycyjny, którego celem jest termomodernizacja hali produkcyjno-warsztatowej wykorzystywanej przy realizacji obecnych oraz kolejnych projektów badawczych, jak również projektów zlecanych bezpośrednich przez przedsiębiorstwa, czego efektem będzie podniesienie jakości pracy, bezpieczeństwa i potencjału infrastruktury.