Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Dostepna jest także Deklaracja Dostępności.

Drukuj Udostępnij

PRZETARG – TRYB PODSTAWOWY

Ogłoszenie zamieszczone na platformie Ezamówienia – Biuletyn Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2021 r. – nr ogłoszenia: 2021/BZP 00055837/01 – dot.: PRZEBUDOWA (TERMOMODERNIZACJA) HALI PRODUKCYJNO-WARSZTATOWEJ (HALI NR1.) – CZŁON E = HALA PROTOTYPOWNI.
Numer sprawy 09_21.

Termin składania ofert: 07.06.2021 godz. 9:00

Termin składania ofert: 11.06.2021 godz. 9:00

Pliki:
Ogłoszenie (pdf)
SWZ (pdf)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc)
Załącznik nr 2 – Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (doc)
Załącznik nr 3a – Wzór oświadczenia Wykonawcy, składanego w oparciu o art. 125 ust. 1 u.p.z.p, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania (docx)
Załącznik nr 3b – Wzór oświadczenia Wykonawcy, składanego w oparciu o art. 125 ust. 1 u.p.z.p, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ (docx)
Załącznik nr 4a – Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, składanego w oparciu o art. 125 ust. 1 u.p.z.p, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania (docx)
Załącznik nr 4b – Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, składanego w oparciu o art. 125 ust. 1 u.p.z.p, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ (docx)
Załącznik nr 5a – Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ (docx)
Załącznik nr 5b – Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ (docx)
Załącznik nr 6A – Część I PRACE BUDOWLANE (7z)
Załącznik nr 6B – Część II PRACE DEKARSKIE (7z)
Załącznik nr 6C – Część III PRACE ELEKTRYCZNE (7z)
Pytania i odpowiedzi – 20.05.2021
Zmiana terminu skł. i otw. ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualizacja 14.06.2021
Pliki:
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia (pdf)
Informacja z otwarcia ofert (pdf)

Aktualizacja 25.06.2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Aktualizacja:
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pdf)

UWAGA: Podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej jest Platforma eZamawiający. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Szczegóły znajdują się w załączniku SWZ.

Link do ogłoszeń: lukasiewicz-inop-poznan.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Pliki do pobrania
Drukuj Udostępnij